SLUTLÖNER

Att räkna ut slutlönen, när en anställd lämnar sin anställning, ställer särskilda krav på att man vet vad som gäller. Lämna underlagen till oss så gör vi det åt dig. Det frigör tid för dig samt att du kan lita på att det blir korrekt utfört.