BOKSLUT

När räkenskapsåret är slut ska alla verksamheter göra ett bokslut oavsett bolagsform. Bokslutet är en sammanställning av bokföringen och det finns olika typer av bokslut. Vilken typ ditt företag ska upprätta beror på företagets omsättning och vilken bolagsform du har. Ett bokslut innebär en noggrann avstämning och dokumentation av alla balansposter, som resulterar i en så kallad bokslutspärm. Det är bokslutet som ligger till grund för företagets beskattning. För aktiebolag och handelsbolag upprättar vi också årsredovisningen. För företag som har revisor gör vi en kopia av bokslutspärmen för att underlätta revisorns dokumentationsarbete. Enskilda näringsverksamheter ska upprätta ett så kallat förenklat bokslut. Aktiebolag ska upprätta ett fullgott bokslut med dokumentation av balansposterna, bokslutsspecifikationer och en årsredovisning som skall sändas till Bolagsverket. Efter att vi gått igenom bokslutet tillsammans med dig och du har signerat det, sänder vi in det till Bolagsverket. Enkelt och tidsbesparande för dig.