BOLAGSVERKET

Kontakten med Bolagsverket kan handla om ärenden som rör ditt bolag avseende exempelvis namnändring, årsredovisningar, ny styrelse, adressändring, ändring i bolagets verksamhetsbeskrivning, osv.Vi har många års erfarenhet av att kommunicera med Bolagsverket. Vi tar fram relevanta dokument för att handläggningen hos Bolagsverket skall bli så kort som möjligt. Vi kan hantera alla frågorna åt dig om du som företag väljer att använda dig av vår ekonomitjänst.