ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Särskilda frågor kan ibland uppkomma omkring dina anställda, som t.ex. vad gäller vid anställning, uppsägning, sjuklön och arbetsskada. Som ditt företags bollplank kan du diskutera dessa frågor med oss. Vi ger dig information och råd baserade på både kunskap, erfarenhet och regelverk. Vi har ett omfattande nätverk som vi kan ställa frågor till om det behövs.