LÖNER

Vi tar fram och skickar ut korrekta lönespecifikationer samt betalar ut lönen på rätt dag till dina anställda varje månad. När månadens lönekörning är klar, tar vi fram arbetsgivardeklarationen via systemet och rapporterar till Skatteverket samt upprättar och rapporterar kontrolluppgifterna vid årets slut.