SKATTEVERKET

En stor del av ett företags administration består av kontakten med olika myndigheter som t.ex. Skatteverket och Bolagsverket. Med vår ekonomitjänst slipper du öppna kuverten och ta ställning till vad som efterfrågas, vi gör det åt dig. Oftast kan vi svara på frågor genom ett samtal eller ett mail och därmed bespara dig både tid och krångel. Vi är väl insatta i deras terminologi och kan hävda din rätt vid behov. Vi har kommunicerat med myndigheter under 20 år och på så vis byggt upp ett nätverk och ett igenkännande hos myndigheterna som ger snabba svar och ett professionellt intryck av ditt företag hos respektive myndighet.