LÖNERAPPORTERING

Att ha anställd personal ställer en del krav. Du ska ha koll på lönerapportering, semesterdagar och ta fram lönespecifikationer till den anställde. Vid årets slut ska kontrolluppgifter upprättas och rapporteras till Skattemyndigheten. Tar vi hand om det för dig, får du varje månad i god tid en sammanställning av moms, arbetsgivaravgifter, personalskatt, preliminära skatter att betala samt eventuella över- eller underskott från skattekontot. På sammanställningen finns även alla uppgifter OCR och BG för att du snabbt och enkelt kan göra betalningen till skattekonto. Vill Du att vi gör det, så gör vi det också. Vi hanterar allt åt dig så att du lugnt kan ägna dig åt det operativa i din verksamhet och göra det du är bäst på.