LÖPANDE BOKFÖRING

En av våra tjänster är löpande bokföring, det innebär att du som företagare skickar oss alla dina affärshändelser samlade i en pärm som du får av oss. Det kan vara försäljning, kostnader, in- och utbetalningar, kvitton, leverantörs fakturor, ordererkännanden, reseräkning, osv. Om ditt företag är kund hos oss lägger vi in alla affärshändelser i vårt affärssystem, alternativt ger du oss en inloggning till ditt affärssystem. Vi arbetar obehindrat i en rad större system. På kontoret jobbar vi i affärssystemet Pyramid och Björn Lundén Administration. Björn Lundén är även leverantör för våra skatte- och bokslutsprogram. Här finns även en s.k. molnlösning, där du och vi jobbar i ditt företag. Du vill t.ex. skriva dina fakturor själva – sedan tar vi hand om resterande.